Hervorming Belgisch erfrecht

Op 20 juli 2017 werd door het federaal parlement een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht aangenomen, die vanaf 1 september 2018 in werking treedt. De nieuwe wet, die zich ent op de veranderde maatschappelijke realiteit met steeds minder klassieke gezinnen (gehuwde ouders met kinderen), zal belangrijke wijzigingen meebrengen inzake successieplanning, maar ook inzake de verdeling van nalatenschappen na overlijden.

Voor meer duiding en advies kunt u terecht bij ADVOPLUS.