Tijdelijke bemiddeling door Vlaamse ombudsman bij private huurgeschillen veroorzaakt door corona

De Vlaamse Ombudsman krijgt tijdelijk de bevoegdheid om te bemiddelen in private huurgeschillen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Zijn bemiddelingsmandaat loopt vanaf 11 mei 2020 en is beperkt tot huurgeschillen die voor 1 oktober 2020 bij zijn ombudsdienst zijn aangemeld. Alleen geschillen met betrekking tot private huurovereenkomsten voor een (deel van een) woning waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft kunnen door huurder of verhuurder voor bemiddeling worden voorgelegd. Bovendien moet kunnen worden aangetoond dat het geschil te wijten is aan de coronacrisis.

Bron: Decreet van 8 mei 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten (B.S. 8 mei 2020)