Filosofie

ADVOPLUS kiest resoluut voor een persoonlijke benadering om u kwalitatief, deskundig en efficiënt bij te staan. We streven naar een grondige inhoudelijke benadering van uw zaak en beogen concrete, praktische oplossingen op maat, waar mogelijk zonder tussenkomst van de rechtbank. Daarbij besteden we aandacht aan de wijze waarop wij u bijstaan. We beseffen immers dat de manier waarop een zaak wordt aangepakt een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op de uitkomst van uw geschil. Het grote belang dat we hechten aan het menselijke aspect, is de kern van ADVOPLUS en de filosofie van het kantoor.

Vanuit deze visie en inzet ontstond ADVOPLUS, waar u als cliënt meer bent dan enkel een dossiernummer.

Ook het maken van duidelijke afspraken inzake erelonen en kosten vinden wij essentieel.

Multidisciplinaire benadering

ADVOPLUS werkt – enkel voor cliënten die dit wensen en in dossiers waar dit een meerwaarde biedt – samen met deskundigen. Zo kan in bouwgeschillen een beroep gedaan worden op een eigen technische raadsman, in omgevingsrecht op specialisten in het betrokken subdomein, …  De bijstand van een deskundige moet ertoe bijdragen dat u, maximaal geïnformeerd, op een meer overwogen wijze beslissingen in uw zaak kunt nemen. De ervaring leert dat die werkwijze finaal vaak kostenbesparend is.

De deskundige die u desgevallend in uw dossier bijstaat, is onafhankelijk en hanteert eigen tarieven die rechtstreeks met hem of haar afgesproken worden. Deze onafhankelijkheid is essentieel en staat garant voor een objectieve benadering van de problematieken waarmee u ingevolge de juridische realiteit kampt. De advocaat en de deskundige mogen van elkaar geen vergoeding ontvangen voor de samenwerking. De advocaat en de deskundige delen geen infrastructuur of computernetwerk.