Dio VAN RENNE

Geboren te GENT op 26 mei 1976
Advocaat aan de Balie te GENT sinds 1 oktober 2000
E-mail dio.vanrenne@advoplus.be

Opleiding

Dio VAN RENNE studeerde Latijn-Grieks aan het Sint-Barbaracollege te GENT.

Hij behaalde in 2000 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de Rechten aan de Universiteit GENT. In datzelfde jaar studeerde hij tevens aan de Université Paris X te NANTERRE-PARIS.

In 2000 was hij laureaat van de Fiscofoonprijs voor studenten.

Van 2000 tot 2011 was hij als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor BALCAEN-HEYMANS.

In 2006 behaalde Dio met grote onderscheiding het diploma van Master in het Milieu- en stedenbouwrecht. Zijn masterproef handelde over de technieken tot beperking van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van milieucoördinatoren en werd geschreven onder het promotorschap van de milieucoördinator van de Universiteit GENT.

Professionele nevenactiviteiten

Dio VAN RENNE was jarenlang redactielid van het Tijdschrift Gentse Rechtspraak / Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak.  Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (V.V.O.R.) en lid van Gentse buurt- en leefmilieuvereniging VZW De Papegay.

Dio VAN RENNE is als gastprofessor verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent.

Voorkeurmateries

Omgevingsrecht, milieuprivaatrecht, milieustrafrecht, huurrecht, bouw- en aannemingsrecht, verbintenissen in het algemeen en aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder.

Talenkennis

Nederlands, Frans, Engels.

Wettelijke bepalingen

Mr. Dio VAN RENNE oefent het beroep uit als vennoot en zaakvoerder van de BV ADVOPLUS ADVOCATEN, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9040 GENT, Antwerpsesteenweg 298. Het kantoor heeft als ondernemings- en BTW-nummer 0842.718.083. 

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is, via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich en KBC), met maatschappelijke zetel  gevestigd te NEDERLAND, AMSTELVEEN, handelsregister nr. 33055009, met bijkantoor in België onder ondernemingsnummer 0416.056.358 en toegelaten onder de code nr. 0745, onder polisnummer LXX034899.   Makelaar: Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 ANTWERPEN, telefoon (03) 217 55 72 – fax (03) 236 16 80.  De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in BELGIË gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Ingeschreven aan de balie van GENT is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die in het Nederlands geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie te GENT, die op verzoek kunnen worden bezorgd.

Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie GENT van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.  Meer informatie kan u terugvinden op www.balie-gent.be – erelonen (in het Nederlands).