Erelonen

Naargelang het soort zaak en de dringendheid ervan, hanteert ADVOPLUS een basisuurloontarief tussen 125,00 EUR en 175,00 EUR (meer 21% BTW). Het in uw dossier te hanteren basisuurloontarief wordt bij de eerste consultatie afgesproken.